topp

Tlf: 99530718
  

blank
blank   •Impulssenteret     •Veiledning     •Språkundervisning     •Høysensitivitet     •Helse     •Kultur     •Kontakt og priser  
 
blank

 

 

  

Høysensitivitet

•
           
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 

 

Senter for høysensitivitet

Mange høysensitive driver ulik form for veiledning eller hjelp til andre høysensitive, samtidig som en økende forståelse for trekket gjør behovet for en synliggjøring av disse, øker. Det gjør vi noe med i Senter for Høysensitivitet.

Rundt en million mennesker i Norge er høysensitive. Etter hvert som oppmerksomheten rundt karaktertrekket økes, kommer behovet for mer kunnskap, og med kunnskap kommer bevissthet rundt de spesifikke utfordringene høysensitive mennesker har i dagens samfunn.
Senter for høysensitivitet har kunnskap og erfaringskompetanse på mange ulike felt som er relevant for høysensitive.

Samfunnet som helhet trenger kunnskap – ikke bare de høysensitive selv. Alle som jobber med mennesker bør vite noe om hva dette karaktertrekket innebærer. På denne siden vil du finne mye informasjon til ulike behov.

Senter for Høysensitivitet

    Utskriftsvennlig versjon    
 

 

 

 

   
 
   

Veiledning for motivasjon og gode livsvalg.blank