Print this page
Arbeidsmiljøproblemer

Langvarige arbeidsmiljøproblemer kan føre til at noen føler seg utstøtt, mobbet, trakassert. Uansett hvordan den andre parten ser det er dette ødeleggende for den det gjelder.

Det er mange måter å angripe slike problemstillinger på.
Det beste er å ordne opp før det har gått for langt. Gode HMS-rutiner burde fange opp slike problemer, og med en god ledelse kan man reparere problemet.

Men dersom problemene blir uhåndterlige, trenger man ekstern hjelp. I denne perioden burde den det gjelder ha et annet sted å gå for å finne støtte og trygghet. Påkjenningene på arbeidsplassen fører ofte til sykmelding, men dette bidrar lett til at den sykmeldte går hjemme alene med de samme følelsene, og frykt for å måtte tilbake til de samme forholdene.

Impulssenteret ønsker å være et sted hvor sykmeldte kan bygge seg opp, mentalt og fysisk, slik at de finner styrke til å møte utfordringene som likevel kommer.

Les for øvring lmm.no

Mobbing verre enn seksuell trakassering
Get Adobe Reader

Read file
 Mobbing i arbeidslivet av Ingvild Vatnelid